Mogelijkheden

communicatie advies creatie en vormgeving projectorganisatie
productiebeheer detachering overzicht producten/diensten

communicatie advies

Met inachtneming van een bestaande structuur en beleid ga ik het gesprek met opdrachtgevers aan. Daarbij breng ik zo snel mogelijk in kaart, hoe de vraag zich verhoudt tot de actuele communicatiestijl en in hoeverre deze effectief is of zal zijn. Met gerichte adviezen kunnen dan op korte termijn afspraken gemaakt worden. Blijkt dat het zelfbeeld van het merk niet eenduidig is of afwijkt van de perceptie vanuit klanten dan volgen we het proces waarbij we het zelfbeeld in kaart brengen middels onze snel en effectief uitvoerbare positioneringsessie.

In de praktijk wordt ikook vaak ingezet om mee te praten over de organisatiestructuur verbandhoudend met het marketingcommunicatie beleid. Dit doe ik graag omdat zo nóg beter alle in’s & out’s van de organisatie duidelijk worden en mijn meerwaarde daardoor wordt vergroot.

  Katendrechtsestraat 76 3072NX Rotterdam T 06 - 24745483 E info@gaga-republic.nl
disclaimer | sitemap | contact | vacatures